Kontakt

22 lutego 2018

KONTAKTY W BIURZE SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ:

KONTAKT W SPRAWIE LICENCJI I POZWOLEŃ DLA POKAZÓW PUBLICZNYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH:
www.licencje.tvp.pl
e-mail: licencje@tvp.pl
Tel.: 601 600 601

Dyrektor Biura - Monika Karasek
SEKRETARIAT: Tel.: (48-22) 547 8501

Dział Krajowej Sprzedaży Licencji i Praw - Łukasz Naczas
e-mail: lukasz.naczas@tvp.pl
Tel.: (48-22) 547 3845

Dział Sprzedaży Zagranicznej - Aleksandra Kaźmieruk
e-mail: aleksandra.kazmieruk@tvp.pl
Tel.: (48-22) 547 6621

Festiwale - Karolina Socha-Kalinowska
e-mail: Karolina.Socha-Kalinowska@tvp.pl
Tel.: (48-22) 547 7650

Dział Nabywania Licencji i Praw - Jarosław Burdek
e-mail: jaroslaw.burdek@tvp.pl
Tel.: (48-22) 547 8033

Dział Merchandisingu i Projektów Specjalnych - Sebastian Moskot
e-mail: sebastian.moskot@tvp.pl
Tel.: (48-22) 547 5723

Dział Krajowej Dystrybucji Kinowej - Renata Banasińska
e-mail: renata.banasinska@tvp.pl
Tel.: (48-22) 547 7079

Dział Ogólnoekonomiczny - Izabella Pidek-Sousa
e-mail: izabella.pidek-sousa@tvp.pl
Tel.: (48-22) 547 7912