Kontakt

22 lutego 2018

KONTAKTY W BIURZE SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ:

KONTAKT W SPRAWIE LICENCJI I POZWOLEŃ DLA POKAZÓW PUBLICZNYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH:

www.licencje.tvp.pl

e-mail: licencje@tvp.pl

Tel.: 571 226 280 lub 605 605 325


Dyrektor Biura - Monika Karasek

SEKRETARIAT: Tel.: (48-22) 547 8501


Dział Krajowej Sprzedaży Licencji i Praw - Łukasz Naczas

e-mail: lukasz.naczas@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 3845


Dział Sprzedaży Zagranicznej - Urszula Suszko

e-mail: urszula.suszko@tvp.pl

Tel.: 605 605 320


Festiwale - Karolina Socha-Kalinowska

e-mail: Karolina.Socha-Kalinowska@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 7650


Dział Merchandisingu i Projektów Specjalnych - Sebastian Moskot

e-mail: sebastian.moskot@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 5723


Dział Krajowej Dystrybucji Kinowej - Renata Banasińska

e-mail: renata.banasinska@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 7079


Dział Ogólnoekonomiczny - Izabella Pidek-Sousa

e-mail: izabella.pidek-sousa@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 7912